Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 13 - Nr 52 - September 2006

Omslagfoto :

Nestor De Tière

 

Inhoud :

Colofon en werkgroep

Pg 1

Westerring nr52

Woordje van de voorzitter

Pg 2

Herniewingen van de abonnementen

 

100-125-150 Schrijvers uit onze regio : Nestor De Tière  Pg 3
't Es te zegggen Pg 9

t Es te doene - Geplande activiteiteiten

Pg 10

Erfgoeddag 2007

Pg 11

Nieuwjaarsreceptie Brouwerijplein

Pg 13

Deurlucht - Suzanne Anno

Pg 14

Tijdingen 1856

Pg 15

Kwik Eine (deel 8)

Pg 17

Im Memoriam - Roger De Jaegher

Pg 19

Lezers zeggen en schrijven - Bokslegenden uit vervlogen tijd

Pg 20

Inhuldiging Gedenksteen - Vlaggefeest

Pg 21

Einse K.S.A. verliest 2 pioniers :
(Michel Backaert - Magda Staelens)

Pg 23

Ledennieuws + 550ste abonnee!

Pg 24

Te koop - Aanbiedingen

Pg 25

Beschermleden

Pg 26


Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 13 - Nr 51 - September 2006

Omslagfoto :

Omer Wattez

 

Inhoud :

Colofon en werkgroep

Pg 1

Westerring nr51

Onze tentoonstellingen

Pg 2

100-125-150 Schrijvers uit onze regio : Omer Wattez Pg 3

DeurDeurlucht : Marc Vuylsteke

Pg 7

50 jaar Grimbergen Pg 9
Voorgeschiedenis & Historiek - Verbroedering Eine -Esnes Pg 12
 

Verbroedering Enne 2006

Pg 13

Natuur in onze regio - deel 2

Pg 15

Diejalekt - Gezelle op zijn Eins

Pg 17

Requiem voor een herenhuis

Pg 19

Fietelliederen - deel 3

Pg 21

Bokslegenden uit vervlogen tijd

Pg 22

't Es te zeggen

Pg 23

Ledennieuws

Pg 24

In memoriam : Baron Gaston de Gerlache

Pg 25

Beschermleden Pg 26

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 13 - Nr 50 - Juni 2006
Omslagfoto : Nieuw logo Heemkring Westerring
Inhoud : Colofon en werkgroep Pg 1
Westerring Nr 50 Verbroedering Enne 2006 Pg 2
Woord van de voorzitter Pg 3
St.-Pietersweenstoebe Pg 4
't Es te zeggen Pg 5
Nalatenschap EH Gruloos Pg 6
Bladzijde 1000 Pg 8
Index 41/49 Pg 11
100-125-150 Schrijvers uit onze regio - Reimond Stijns(2) Pg 14
In de Spots: André Delepeleire & de St.-Piersvrienden Pg 16
Anno 1956 Pg 17
Velodrooms in het Oudenaardse (6) Pg 20
Ruiterconcours in 1828 Pg 22
Abonneelijst 2006 - Ereleden
Jaar & steunabonnementen Pg 23
Ledennieuws Pg 25
Beschermleden Pg 26

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 13 - Nr 49 - Maart 2006
Omslagfoto : Reimond Stijns (100 jaar geleden overleed Reimond Stijns)
Inhoud : Colofon en werkgroep Pg 1
Westerring Nr 49 In memoriam "Jozef D'Hond" Pg 2
100-125-150: Schrijvers uit onze regio : Reimond Stijns Pg 5
In de spots: davidsfonds Eine 75 jaar Pg 7
Met Davids-Fonds naar Brussel
Nacht van de geschiedenis (folder)
Pg 8
Natuur in onze regio (deel 1) Pg 9
Velodrooms in het Oudenaardse (deel 5) Pg 11
Ruitersmaatschappij 125 jaar geleden vernieuwd Pg 14
Liber Memorialis
(Parochie Eine in de jaren '20, Heurne in '30, Mullem in '50)
Pg 16
't Es te zeggen (tekst in 't Eins Dialect) Pg 17
Werkgroep van Heemkring Huizingouw Pg 19
Festiviteiten in Esnes 2006  Pg 22
Rederijkerskamers tijdens het Ancien Regime in Eine en Mullem Pg 21
Festiviteiten in 2006 te Esnes !
Verbroedering Enne 2006
Pg 22
Kwik Eine (deel 7) Pg 23
Ledennieuws Pg 25
Openingsuren 't Heem
Beschermleden Pg 26