Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Nestor De Tiére (1856 - 1920)

Nestor de Tière
Andere links : www.dbnl.org

De heer Nestor De Tière werd geboren in 1856 te Eine. Hij schreef de volgende werken: "Een spiegel", bekroond in den XIIden driejaarlijkschen staatswedstrijd; "Liefdedrift"; "Roze Kate"; "Een misdadige", "Wilde Lea"; "Honger" en ook de bekende zangspelen: "Herbergprinses"; "De Bruid der zee"; "Baldie". Hij is een bekend tooneelcriticus.

Het leven van Nestor De Tière werd beschreven in het contactblad Westerring van de heemkring vzw Westerring en zijn te vinden in de nummers 5 tot 14.

Boeken en werken van hem zijn te raadplegen in 't Heem, de archiefplaats van heemkring vzw Westerring

Werken : 
Roosje van den veldwachter (1880), Vorstenplicht (1881), Zieleketens (1881), Raymond van Alten (1883), Bloemeken (1884), Het rouwkleed (1885), Elsa (1886), Hermina (1889) 
Moederhert (1890), Seva Rutsaert (1890), Een spiegel (1891), Belsama (1892), Liefdedrift (1892), Roze Kate (1893), Wilde Lea (1894), Eene misdadige (1896), Herbergprinses (1896), De bruid der zee (1901), Honger (1901), De kapel (1903), Baldie (1908), Het allerlaagste (1919), 't Was op eersten januari (1920)

Gedichtenbundel                    

Gedicht : De Geboortestreek
 Nestor de Tiére gedichtenboekEen blz uit de gedichtenbundel

 

 Inhuldiging gedenksteen Nestor De Tière 1939
Inhuldiging in 1939 van de gedenkplaat