Beschermleden

Een vereniging kan niet overleven zonder de financieële steun van haar leden en beschermleden.
Lidgelden 15Euro, Ereleden 30Euro en Beschermleden 65Euro of meer.
Beschermleden worden hier vermeld met hun logo.