Cookie Consent by PrivacyPolicy

De Fietelgroepen

Prosper met kruiwagen en deur

Prosper en zijn deure

Geen verhaal maar ware feiten uit mei 1852 : Een groepje vrome vrouwen besloten op bedevaart te gaan naar Kerselare. Dit Maria bedevaartsoord, beter gekend als “Keezere”, bevindt zich in de vroegere gemeente Edelare.

Prosper De Maeght kreeg van zijn vrouw Lucie de opdracht om tijdens haar afwezigheid “op de deur te letten”. Dit betekende dat hij de klanten moest bedienen in zijn tabakswinkel en de herberg.

De Beren

Prosper met kruiwagen en deur

Over de bron en de berendrijvers is zeer weinig te vinden. Naslagwerken over de Einse fietel beperken zich tot het vermelden van de deelnemers die als berendrijver en beren verkleed aan de fietel deelnamen (20e eeuw)

 

Over de oorsprongvond ik in het “Nieuws & Annoncenblad van Audenaarde” nr. 2917 van 15-09-1872 het volgende:

Nr16. – Praalwagen waarop zal verbeeld worden de klucht van de BEEREN en den PACHA.

De opvoeringen waren waarschijnlijk imitaties van de rondreizende berendrijvers, die als kermisattractie hun afgerichte beren diverse kunstjes en trukjes lieten opvoeren.

De opvoeringen waren waarschijnlijk imitaites van de rondreizende berendrijvers, die als kermisattractie hun afgerichte beren diverse kunstjes en trucjes lieten uitvoeren. Zij kregen daarvoor veelal een fooi van de toeschouwers. 

In de fietelstoet gebruikte men uiteraard geen echte maar nagemaakte beren.

Opzoekingen tekst: Fietelarchief Christ Delarue

Koninklijke harmonie Sint-Cecilia

Koninklijke harmonie Sint-Cecilia
Koninklijke harmonie Sint-Cecilia

De harmonie Sint-Cecilia werd opgericht in 1820, maar vroegtijdig onderbroken tijdens de Belgische Revolutie van 1830. In 1832 nam men terug de d raad op.

Prosper De Maeght die zich in 1849 te Eine vestigde,

behartigde de vooruitgang

van de muziekkunst en werd al gauw gewaardeerd door zijn bekwaamheden. 

Prosper werd als muziekbestuurder van de harmonie Sint-Cecilia aangesteld en leidde 45 jaar lang jongelingen van Eine met ijver op tot bekwame instrumentisten.

Op 23 maart 1967 verkreeg de vereniging de titel “Koninklijk Harmonie”. Een ander belangrijk jaar was 1973, wanneer de harmonie wer verrijkt met een prachig majorettenkorps. 

Bezoek de Site van de Harmonie

Struisvogel

1984 Struisvogel Leutenez Johnny, Van Dorpe Leon
1984 Struisvogel Leutenez Johnny, Van Dorpe Leon

Een dorpeling wist te vertellen dat de struisvogel voor 1940-1944 bereden werd dooe Julien Van Der Beken en na de tweede wereldoorlag terug gemaakt werd, op zolder, door en bij Jozef tembuyser.

Toen de grote loopvolgel klaar stond om in de fietel te stappen, stelde men vast dat de struisvogel te groot was

om ermee langs de trap naar beneden te komen.
Wat kon er beter gedaan worden,

dan het idee, de pannen van het dak weg te nemen en zo de struisvogel naar beneden te brengen.

De laatste deelname van de struisvogel in de fietel zou 2009 geweest zijn.
Wegens het gebrek aan kandidaten en de beschadiging aan de struivogel blijft deze afwezig in de fietel

Velen zouden deze graag terugzien in de fietel.
Wie durf het aan om nog eens in de struisvolgel te kruipen mag zich gerust melden bij het Feestkomite. 

De paardjes

De Paardjes Anno 1920

De paardjes van Eine

Koninklijke Ruitersmaatschappij St.-Eligius Eine

De Einse ruiters
De Einse ruiters

Het bestaan van de Einse ruiters hangt nauw samen met het bestaan van de “Ommeganck”. Dit laatste ontstond uit de heldendaden van Arnulphus de Landas(t), Graaf van Eine, die zich bij de kruistocht van 1193 tot 1198 bijzonder

onderscheidde bij de inname van Constantinopel.

Bij zijn terugkeer naa Eine werd hij begroet door een delegatie ruiters van alle omliggende gemeenten, die de relikwie plechtig naar de kerk droegen en een broederschap van het Heilig Kruis oprichten. 

De Sint-Eiligiusruiters verkregen na 103 jaar aktiviteit de koninklijke titel.
Ter Herinnering aan de terugkeer van Van Landas(t) is er nog jaarlijk een ruitersommegang in de week van Sint-Pieter (29 juni) op zondag.

De Website

De Einse majoretten

De Einse Majoretten
De Einse Majoretten

De Einse majoretten is een groep die werd opgericht in de schoot van de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia. Op initiatief van “Moeder” Lieva De Winter was er in 1972 al een “vooroptreden” tijdnes de jaarlijkse fietel en daarop volgde in 1973 de definieve start, onder de kundige leiding van mevrouw Cnudde-Norga.

Na enkele jaren hard en tuchtvol trainen groeide de groep uit tot een echt keurkorps. in 1985 waardoor verschillende oud-majoretten en anderen de leiding op zich namen voor telkens een jaar tot de groep in 1990 uiteindelijk een stille dood stierf.

Tot 2003! 

Momenteel zijn onze majoretten nog altijd springlevend en druk aan het oefenen. Op onze laatste optredens oogstende ze terug veel succes dus doe zo voort!

Meer kan u lezen op www.einseharmonie.be 

De Einse reuzen

De Einse Reuzen 2019
De Einse Reuzen 2019 en kopkes

De Einse reuzen bestaan in 2019 100 jaar. (U kan hier het fotoalbum bekijken) 

Proostie, Mele, Fietje en Nestie, zo heten de reuzen van Eine. “We vonden de honderdste verjaardag van onze reuzen een goede gelegenheid om hun hoofden te laten restaureren. Ze hadden flink te lijden gehad door het slechte weer. Nu zijn ze helemaal opgeknapt en ook behandeld met een coating die hen weerbestendig maakt”, zegt Ivan De Smet, voorzitter van de Einse verenigingen van reuzendragers.

De reuzendragers Pascal en Ewout Vilyn, Boris Devrieze, Koenraad Schiettecatte, Ivan Desmet en Emmanuel Dhont, hun verantwoordelijke Gerard Badie en plaatdragers Stefanie Desmet en Hilde Pattyn in het stadhuis ontvangen ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de reuzen. Maar het grote feest vond plaats op zondag 15 september.

Naast de reuzen van Eine stapten ook die van Leupegem, Volkegem, Deurne, Zottegem, Herzele, Lede, Gent, Halle, Brakel en muziekkorpsen mee. Ook de Belleman van Oudenaarde is van de partij. .

Smached

Dansgroep Smached 2016
Dansgroep Smached 2016

Bezoek de Site 

d'Espadrilles

d'Espadrilles 2012
d'Espadrilles 2012

Oes karre stoa nui verre buiten Eine …
Moar doardeure krijgen ze oes nie kleine.
Tes veur oes nui al ‘t 8ste (2012) joar op roote …
Evenlang gelijk guider al kijkt op oes tote.
‘Sterspelers’ … die komen en goan …
Moar D’espadrilles, die blijven bestoan !!

Frederik Van Bost – Pieter De Buysscher – Rik Vanheuverswijn – Ewald Van Cauwenberge – Axel De Potter – Pedro Vilijn – Didier Audoor – Kevin De Cleene.

En met ons mee in gedachten : Corner

De Vapeurkies

De Vapeurkies 2018
De Vapeurkies 2018

De Vapeurkies zijn na 7 jaar (2012) , nog steeds ontsproten uit het zompige geboor­tekanaal van KSA Eine {alien behalve een Heurns adoptiekindje), gestaag op weg naar hun fietelpuberteit. Hoewel de volwassenheid lonkt, verblijven zij nog steeds in hun stinkende zweterige staat van lichte ontbinding. En laat nu dat juist het milieu zijn, waarin een waar Vapeurke tot voile bloei komt! leder jaar met hart en ziel en zoals steeds; op de laatste knip … Jean-Guy De Smet, Jan Grypdon, Kristof Dhaenens, Jeroen Martens, Eline Huysman, Gil Bos­tijn, Ogi De Clerck, Michiel Glorieux, Thibault Michels, Clem Bostijn, Barbara Martens, Maarten Devrieze en Klaus Cnudde.

Uit de veilige moederschoot van de KSA van Eine zijn 10 jongeren ont­sproten die zichzelf zot genoeg vinden om mee te doen aan de Fietel. Ze noemen zichzelf ‘De Vapeurkies’, een verwijzing naar de zweterige toestand waarin ze verkeren na een zwaar avondje doorzakken.

Het is immers in die ongewassen toestand dat ze op de beste ideeen komen.

Leden 2012: Thomas Glorieux, Barbara Martens, Ogi De Clerck, Jean-Guy De smet, Maarten Devriesse, Rik Tammenaers (niet-lid), Jeroen Martens, Jan Grypdon, Eline Huysman, Michiel Glorieux, Klaus Cnudde

De Patskies

De Patskies 2012
De Patskies 2012

In 2013 voor de twintigste keer.
‘s Anderendaags doet het al wat meer zeer. Maar ten alien tijde pinten leeg tot op de grond, blijft er al keer een klakske staan zeggen ze dat er iemand van een andere groep bij stond. Ze beloven ook dit jaar het beste van zichzelf voor u te geven en hopen dat het iets is geworden waar dat ge kunt mee leven.

Markie, Staelies, Pietpiet, Pattino, Ollie, Soitje, Desiree, Vrieze en Ja­son zien u graag terug op de Fietel en wensen iedereen een prachtige Eine Kirmesse.

Laatste optreden 2013

De Oda Boys

De Oda Boys 2017
De Oda Boys 2017

Ten tijde van lokale radio Paraat uit Eine, die gevestigd was achter­aan in cafe Centraal, werd de groep opgericht in 1982, onder de naam Paraatsvrienden.

Drie jaar later, na het verdwijnen van de lokale radio namen ze de naam van de lokaalhoudster over en de Oda Boys waren geboren. Ondertussen bestaan de Oda Boys 30 jaar en kunnen ze te­rugblikken op een paar onvergetelijke en hilarische momenten.

Enkele voorbeelden zijn Rauw van de knorre, Prosper Da Da, Moederke Eine, Azu nen buis, … Waarin de rollen van Sien en Maria, Dirk en Gemma, Filip en Mathilde, Gaston en Leo de revue passeerden.
Na het verlies van Filip Vermeulen bij een verkeersongeval in 2001 kregen ze in 2011 terug een zware klap te verwerken door het overlijden van Jan Leute­nez bij een tragisch werkongeval.
Toch lieten ze het hoofd niet hangen en gingen ze door met fietelen.
De Oda’s hebben Jan nu vereeuwigd in in een reus. Reus Jan is regelmatig met de andere Einse Reuzen op uitstap en zal vanaf dit jaar ook met hen meelopen vooraan in de Fietel.

De Oda Boys bestaan in 2012 uit Marnix en Kenneth Grypdon, Patrick Wastijn, Pieter-Jan Leutenez, Franky en Lowie De Groote, Wesley Dewaele, Kio Dhondt, Dieter De Ruy, Jan Roelens, Patrick Duprez en Johny Leutenez.

Ook vermelden we graag onze chauffeur van dienst Hans De Paepe, onze elektricien Bart Van Rijselberghe, Cafe Den Biertem­pel (lokaal) en niet te vergeten oes moedere de boerinne Francinne Verhoeyen waar we jaarlijks op den hot meugen om ons karre te bouwen …

De Tempeliers

De Tempeliers 2018
De Tempeliers 2018

Het begon aan de toog in 2009, in cafe De Biertempel.

Twee struisvogels hadden de smaak te pakken van de fietel en starten dan maar samen met cafebaas stijn een groepke op. Wat vrienden vonden dit een leuk idee en vlogen er mee in. Dit jaar(2012) doen we voor de 4 de keer mee, nadat we De Knok nabouwden, het suc­cesvolle Ter Land Ter Zee en In De Lucht, waar we nogal builen en kwetsuren aan over hielden, alsook verkoudheden van te landen in het water.

Vorig jaar hadden we het stadhuis en onze Vive Le Velo uitzending, die heel toepasselijk was met de aankomst van de ronde in oudenaarde.
Na veel commotie vielen er spijtig genoeg wat leden at, maar de anderen staken de kopkes bij mekaar en weten van geen ophouden, de Tempeliers gaan door.

Ook willen we Meetje bedanken voor het gebruik van den hangar.
Merci !

De Puntjes

De Puntjes 2019
De Puntjes 2019

Fieteljaar 2012 werdt voor De Puntjes een beetje een speciaal jaar.

De Puntjes bestonden immers 30 jaar, en in tegenstelling tot voorgaande jubilea, zijn ze het nu zeker !!

Toen 30 jaar geleden een paar jongelingen De Puntjes boven de doop­vont hielden, had niemand ooit gedacht dat dit verhaal 30 jaar zou duren. Verschillende karikaturen van Einse vedetten, regionale en na­tionale helden, alsook van internationale bekenden passeerden door de jaren de revue bij De Puntjes. Steeds op een ludieke manier, zonder de betrokkenen te kwetsen.

Herkenbare situaties, een beetje kolder en passende muziek vormen al jaren het handelsmerk van de Puntjes. Elk  jaar proberen we met deze mix het fietelpubliek te bekoren.

Hopelijk is de zon ook van de partij en kunnen wij op ons beurt genie­ten van een talrijk opgekomen publiek op de hoogdag van Eine.

De Pilsjaars

De Pilsjaars

De Pilsjaars zijn ontstoan in 2009, op ‘t speel­pleintje van Eine woar de zonne scheen.
Doar kampeerden ze voor de jubilee, de KSA ging toes al 75 joaren mee. Genesteld in ulder pilsjaarduuze of caravan, werd et vree leutig mee den drank in de man.
Ondertussen gerijpt mee enigste joaren van verstand, leek het under tijd veur mee te doen aan de schuunste stoet van ‘t land.

Met als !eden : Annelies Van Huffel, Dries Mar­tens, Francis Huysman, Jeroen ‘Rocky’ Hael­terman, Jeroen ‘droopy’ Ghyzelings, Jelle Ghy­zelings, Matti Declercq, Lynn Vilyn, Nele Van De Kerkhove, Milan Crombez, Bram Vander Beken, Sven Bauwens, Melanie Opsommere, Stijn Van De Putte en Lars Van Nieuwenhuize.

Taille Unique

Taille Unique

Voor de 11 (2012) de maal reeds zullen wij aan de fietel deelnemen.

Kristof Van­derheyden, Emmanuel Gyselinck, Jeroen De Steur, Joel De Medts, Jean­Baptist De Temmerman, Ann Balcaen, Kurt De Rijcke en Valerie Vander­beken proberen ieder jaar met een verrassende wagen in de straten van Eine te verschijnen.

 

Zo kon onze schommelende piratenboot vorig jaar op veel bijval rekenen.

Ook ontploffende brouwerijen, reuzengrote buffels en levensechte duikboten kennen voor ons geen geheimen meer.

Ook dit jaar zullen we verrassend uit de hoek komen en de toeschouwers proberen een leuke fietel te bezorgen.

De Mamorettotjies

De Mamarettotjies

De Mamarettotjies profileren zich meer en meer als het uithangbord voor “vrouwelijke” humor en muzikaal amusement. Ze gaan er dit jaar (2012) weeral ne lap op geven en hopen dat de vele kijkers hun optreden zullen waarderen.

In hun caravan zijn de Mamarettotjies super … en het voorspel is steeds een avontuur in boer Etienne zijn feeerieke infrastructuur. De dames spelen het elk jaar klaar om, ondanks al hun kindjes, voldoende tijd vrij te maken om te brainstormen, teksten te bespreken en de caravan gepast in te kleden. Het vervaardigen van de nodige attributen laten ze “wijselijk” over aan de mannen.

De meidengroep is samengesteld uit enkele oudere mamaretto’s en vele jongere boezemvriendinnen, nl. Christine Vanderheyden, Alix Lefeb­vre, Nancy Van Overmeeren, Betty en Sarah Peyskens, Nathalie Vermeulen, Inge Willems, Eveline Dewaele, Mascha De Temmerman, Martine Vanden­heede, Sarah Steuperaert en chauffeur Dirk Vanderheyden.

Deze groep is niet meer aanwezig sinds 2017

De Lemmies

De Lemmies

Vier jaar geleden stopten De Patskies als ‘fietelgroep’. Dit jaar kleurden vier groepen en drie fietelwagens de koddige fietel en volgend jaar worden dat vijf groepen, want met De Lemmies is een nieuwe fietelgroep geboren.

Ex-fietelgangers met wat ervaring bij De Patskies voelden het dit jaar bij het aanschouwen van de fietel kriebelen

en aangevuld met gelijkgezinden met minder of geen ervaring vormen deze fietelgroep De Lemmies.

Voorlopig zijn ze met vijf entoesiastelingen en dat zijn Koen Staelens, Olivier De Schrijvere, Max Grypdon, Wim De Rijcke en Desirée Van Lancker, die nog met een duo zullen aangevuld worden