Cookie Consent by PrivacyPolicy

De Fietel

Toen Prosper op 2 oktober 1894 stierf, woonde hij in de Statiestraat nr 12 te Eine. Zijn sterfhuis bleef grotendeels intact en heeft Ohiostraat nr. 195 als huidig adres.

 Keezere.

Geen verhaal maar ware feiten uit mei 1852 : Een groepje vrome vrouwen besloten op bedevaart te gaan naar Kerselare. Dit Maria bedevaartsoord, beter gekend als “Keezere”, bevindt zich in de vroegere gemeente Edelare.

Prosper De Maeght kreeg van zijn vrouw Lucie de opdracht om tijdens haar afwezigheid “op de deur te letten”. Dit betekende dat hij de klanten moest bedienen in zijn tabakswinkel en de herberg.

Verscheidene mannen namen deze gelegenheid te baat om eens zorgeloos de bloemetjes buiten te zetten. Er werd verzameld in het muzieklokaal de Casino. Na enige tijd werd besloten om ook de andere kroegen eens te bezoeken. Opdat hun dirigent Prosper met hen zou kunnen meestappen werd de deur uit zijn hengsels gelicht en op een kruiwagen geplaatst. Op deze wijze kon Prosper zich letterlijk aan zijn belofte houden m.a.w. :

“Aelsoo lette gh’ie op de deure!” (werd op zijn West-Vlaams geschreven)

 Eén jaar na vermelde feiten werd “de terugkeer van Keezere” herdacht met een ludieke “kiskiesproosessie”. Dit werd de aanleiding om het daaropvolgende jaar een stoet in te richten. De fietel was geboren ! Het werd een ommegang, niet naar een bedevaartsoord, noch met enig ander religieus motief. Het werd een ludieke, leutige, koddige fietelstoet. Het was straattoneel waarbij de toeschouwers eens goed konden lachen. Hierbij kregen politici, geestelijkheid, dorpsfiguren, “Jan en alleman” een ferme veeg uit de pan en werden opmerkelijke gebeurtenissen in alle vormen van humor ten tonele gebracht.

De stoet trok door de Einse straten op de tweede maandag van de septemberkermis. De kermis werd uiteindelijk de daaropvolgende dinsdag besloten met de herdenking en uitbeelding van “de terugkeer van Keezere”.

De Fitelbroeders waren met deze leuke bedoening de voorlopers van de Volgelingen Van Prosper (VVP fietelgroepen) en hun jaarlijkse taptoe. Deze oude traditie werd immers in 1979 in ere hersteld.

Merkwaardigheden.

– In 1946 werd het honderdjarig bestaan van de fietel gevierd.

– Naar aanleiding van de fusie met Oudenaarde kreeg in 1965 de Korte Molenstraat de nieuwe naam van “Fietelstraat” toebedeeld en werd later nog verlengd met de toenmalige Omloopwegel.

 

 

 

– Van 1967 tot en met 1983 werd er jaarlijks een fietelprinses verkozen, welke samen met haar twee eredames ook aan de fietelstoet deelnam. In 1969 en 1970 was er ook nog een fietelprins.

– In 1971 werd naar aanleiding van het 125 jarig bestaan een retro fietel-tentoonstelling in de kapel van het Visitatieklooster gehouden.

– Vanaf 1977 had de fietelstoet plaats op de vierde zondag van september. De traditionele maandag moest omwille van de moderne werkomstandigheden wijken aangezien veel fieteldeelnemers om die reden geen verlof meer kregen.

– Vanaf 1979 houden de fieteldeelnemers hun taptoe op deze oorspronkelijke fietelmaandag.

– In 1986 vond de 140e fietel plaats. Tijdens de daarop volgende taptoe werd echter orde op zaken gesteld en werd opnieuw juist gerekend met “1854” als startdatum.

– In 1993 kregen we aldus de 140 bis fietelstoet !!!

 Prosper De Maeghtplein.

Aan de hoek van de Kapittelstraat en de Nestor De Tièrestraat lag een anoniem pleintje. Dit ontstond tengevolge het overwelven van de Marollebeek. Het kreeg “Prosper De Maeghtplein” als officiële naam, Prosperpleintje in de volksmond. De naamgeving van dit pleintje heeft een vleugje folklore en iets met de oprichting van de “Volgelingen Van Prosper” zijnde de “VVP-fietelgroepen” te maken.

Tijdens de eerste aldaar gehouden “taptoe” in 1984 werd een verdorde spar vervangen door de “Prosper-den”. Deze den werd spijtig genoeg “zomaar” in 2005 geveld.

Onze plaatselijke brouwer Louis Cnudde zou in 1985 de eerste steen leggen ter oprichting van een fietelbeeld. Om de kosten te dekken werden glasramen van de Einse deelgemeente verkocht. De afdeling “Sierkunsten” van de Koninklijke Academie van Oudenaarde stond in voor de aanmaak van het fietelbeeld. Voor de kruiwagen en deur werden oude voorwerpen gebruikt. De figuur “Prosper De Maeght” werd in polyester door eindejaars Marc Lampens (Zevergem), in samenwerking met leraar Roland Deserrano (Gullegem), vervaardigd.

De naam van het fietelbeeld en het pleintje verwijzen naar Prosper De Maeght, de stichter van de Einse fietel Het waren twee “Anna’s” De Maeght die op zaterdag, 20 september 1986 het beeld van hun groot- en overgrootvader mochten onthullen. Na het zingen van een nieuw origineel fietellied werd deze mooie, warme en zonnige nazomerdag afgesloten door een receptie met bruine streekbieren.

Een nieuwe gedenkplaat !

Aanleiding hiertoe : in 1999 was het precies 150 jaar geleden dat de stichter van de Einse fietel “Prosper De Maeght” zich in Eine kwam vestigen. Tevens was het toen 20 jaar geleden dat de V.V.P.-Eine opgericht werd. Als aandenken aan deze beide verjaardagen werd door de V.V.P. een gedenkplaat aan Prosper De Maeght’s eerste woonhuis in de Fabrieksstraat te Eine opgehangen.

FILM Tentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar fietel.!