Cookie Consent by PrivacyPolicy

De Vereniging

De Heemkundige Kring WESTERRING heeft als werkgebied de drie Oudenaardse deelgemeenten Eine + Heurne + Mullem.

De vereniging tracht zij via sensibilisatie, zowel bij de inwoners als bij het stadsbestuur, de aandacht aan te wakkeren voor het eigen erfgoed, zowel materieel als immaterieel, zodat dit ook behouden blijft. Wie wil er immers niet weten wie zijn voorouders zijn, hoe ze leefden, in welke huizen ze woonden, wat hun beroep was?

“Om ‘t verleden in het heden te projecteren,
en alles voor de toekomst te bewaren,
werd de Heemkundige Kring “Eigefolk” opgericht !”
Met deze slagzin is de Heemkundige Kring op 20-03-1994 geboren.

Als doopnaam werd Ei-Ge-Folk geregistreerd, wat staat voor Einse regio = Eine, Heurne, Mullem

Het driemaandelijks tijdschrift kreeg Westerring als naam, wat verwijst naar het gemeenschappelijk raakpunt van de drie Oudenaardse deelgemeenten.
Sinds 15 mei 1997 is onze heemkring een vereniging zonder winstoogmerk. Dit werd bekrachtigd door publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 september 1997 onder identificatienummer 14983/97.


Aimé Vanderlinden & Christ Delarue vormden samen met Marc Leutenez & Lucien Elebaut de startgroep van de vereniging.
Tijdens de algemene vergadering op 1 september 1994 werd in zaal “De Winter” een Werkgroep opgericht. Deze telde toen 4 vrouwelijke & 15 mannelijke leden-medewerkers & 4 vrije medewerk(st)ers.
Op donderdag 14 juni 2001 werd de beheerraad van de vzw en de werkgroep herschikt.
De benaming voor de heemkundige kring en zijn werking wordt op zelfde datum “Heemkring Westerring”.

Het bestuur van de HK Westerring vierden in 2014 hun 20 jarig bestaan.

Onze Heemkring heeft een eigen beeldbank die te consulteren is na afspraak met de Archivaris De Wambersie P.
Zo kan men nu reeds de volgende verzamelingen raadplegen: bidprentjes, trouwboekjes, notariële akten, inhoudstafels van het uitgegeven tijdschrift Westerring, prentbriefkaarten en foto’s.

Het bestuur van de HK Westerring vierden in 2014 hun 20 jarig bestaan.
Heeft u ook zin om ons te steunen ? Aarzel dan niet en neem gerust met ons contact op.Eine is een deelgemeente van Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen. Jaarlijks vinden op de voorlaatste zondag van juni de Sint-Pieterfeesten plaats. met een paarden- en tractorenwijding. Daarna is er een receptie met onder meer Cnudde, het bier dat door de plaatselijke brouwerij gebrouwen wordt. Dit bier wordt ook het kerkhofbier genoemd. Ook is er de mogelijkheid om in ‘t Heem deel te nemen aan de jaarlijkse BBQ tvv HK Westerring. Een niet te vergeten feest is ook de jaarlijkse Koddige Fietel op de vierde zondag van September waar de lokale politici uitgebreid aan bod komen.
Eine was ook de geboorteplaats van Nestor De Tière (Literair werk) en Ernest Van den Driessche (kunstschilder). De Ohiobrug is een van de gekende plaatsen in Eine waar de 4 bizons staan, ter herinnering aan WOI. Sinds 23 juni 2003 staat er op het vernieuwde Ohioplein een informatiepaneel met daarop de geschiedenis van De Ohiobrug. In 2014 is een ook inhuldeging van een herdenkingspaneel voor Paul Smithhisler en Frank Burke. (zie meer op www.Westerrnfrontassociation.com) Meer van dit alles kan u te weten komen door een bezoek te brengen aan onze HK Westerring.

20 jarige bestaan HK Westerring 2014
20 jarige bestaan HK Westerring 2014